Avatar FanFiction

Archiv Postavy

Neytiri

Od , Čer.21, 2010, zařazeno v Na'vi


Tsu’tey

Od , Čer.21, 2010, zařazeno v Na'vi


Mo’at

Od , Čer.21, 2010, zařazeno v Na'vi


Eytukan

Od , Čer.21, 2010, zařazeno v Na'vi


Jake Sully

Od , Čer.21, 2010, zařazeno v Lidé, Na'vi


Selfridge Parker

Od , Čer.21, 2010, zařazeno v Lidé


Miles Quaritch

Od , Kvě.24, 2010, zařazeno v Lidé


Trudy Chacon

Od , Kvě.24, 2010, zařazeno v Lidé


Dr. Max Patel

Od , Kvě.23, 2010, zařazeno v Lidé


Dr. Norm Spellman

Od , Kvě.23, 2010, zařazeno v Lidé, Na'vi


Dr. Grace Augustine

Od , Kvě.23, 2010, zařazeno v Lidé


Sylwanin

Od , Úno.12, 2010, zařazeno v Na'vi