Avatar FanFiction

Selfridge Parker

Od , 21.Čer 2010 v 8:59 , zařazeno v Lidé

„This is why we’re here, because this little grey rock sells for 20 million a kilo. This pays for the whole party,“ Parker argumentuje proti Grace

Parker Selfridge je pasivně-agresivní vedoucí RDA mise na Pandoře. Stane se, spolu s plukovníkem Quaritch zápornou postavou. Selfridge je připraven omlouvat zabíjení domorodých Na’vi, ale na rozdíl od plukovníka Quaritch nechce vyvolat špatný názor tisku proti jeho osobní morálce. Bohužel, oba jsou zákonitě podřízený RDA, jejíž plánem je vydělat těžké prachy na Unobtaniu. Selfridge není schopen, nebo nedokáže pohlížet na Na’vi jako na lidské bytosti, nýbrž je nazývá „zablešenými divochy“. Ačkoli podporoval dlouhodobé plánované zničení rodného stromu Omaticaya, dal Jakovi příležitost pokusit se vyjednat mírové řešení, které nedopadlo dobře. Parker odsouhlasil útok na rodný strom, později to vyústilo ve válku mezi lidmi a Na´vi, kterou lidi prohráli. Parker Selfridge byl vypuzen z Pandory i s jeho zaměstnanci po katastrofálním pokus Quaritche zničit Strom duší.

Přeloženo z: http://james-camerons-avatar.wikia.com/wiki/Parker_Selfridge


Napsat komentář

1 Komentářů k tomuto příspěvku