Avatar FanFiction

Profesní zastoupení v programu AVTR

Od , 12.Pro 2010 v 0:40 , zařazeno v Diskuse

Zdravím,

nikde jsem nenašel a ani film to nijak nekonkretizuje, žádnou informaci o nejčastější profesní zastoupení operátorů programu AVTR. Vzhledem k tomu, že primárním cílem tohoto programu je navázání kontaktu s původním obyvatelstvem a snaha o komunikaci, mi z toho vyplývá, že v tomto programu budou výhradně antropologové, sociologové, lingvisté apod. taktéž ale zde lze potencionálně nalézt diplomaty a odborníky na komunikaci mezi lidmi (zde bych patrně kecal co vše lze ještě do tohoto pytle nahrnout, nicméně i tato problematika by mne zajímala)

Ovšem původní idea programu byla, aby lidé pomocí jej mohli pracovat bez pomocných ochranných prostředků, avšak cena takového hybrida je přespříliš markantní a stavba mozku adekvátní pro propojení je taktéž vzácná, kvůli čemuž se program otočil oním směrem, jak jsem jej zmínil výše, nicméně; z mnohých pramenů vyplývá, že operátoři pracují i v jiných oborech, než jen v navázání kontaktu a jeho upevňování, ale taktéž i ve sběru vzorků a vědecké práci v terénu. To jest, že v programu mohou být i odborníci, u nichž kontakt není podmínkou, jako například, geologové, biologové, atp.)

Je sice pravda, že ač byla Grace Augustine bioložkou, byla taktéž jedním z prominentů v diplomacii mezi rasami. Avšak komunikativnost není něco, co by bylo vlastní všem lidem. Jsou tací, leč geniální ve svém vědním oboru, u kterých je nejlepší při shledání s Na’vi, aby raději neříkali nic a mnohdy, aby tam rovnou nebyli… Pro lepší představu si imaginuj například takového Sheldona s Big Bang Theory :) Sice by se dalo namítat, že právě takovíto lidé by nebyly do programu přijímáni, nicméně, je tu právě ta vzácnost adekvátnosti mozku a tudíž se to hold musí zkousnout a brát co je. Na druhou stranu je na Zemi dvacet miliard, takže je vlastně z čeho vybírat

Takže tedy, do AVTR pouze diplomaticky nadané jedince, nebo kdokoliv, kdo je vhodný?

Děkuji


Napsat komentář